chương trình khuyến mại chủ nhà may mắn

Dành cho khách hàng mua và sử dụng ống thép Minh Phú tháng 10/2022

chương trình quay số dự kiến tổ chức vào 8h00 ngày 30/09/2022

 
 

danh sách chủ nhà đã đăng ký tham gia

STT Họ Tên Địa Chỉ SĐT Thầu Thợ
1 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn
2 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn
3 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn
4 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn
5 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn
6 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn
7 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn
8 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn
9 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn
10 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn
11 Nguyễn Văn A Hoài Đức – Hà Nội 0396012342 Lê Xuân Tuấn

ống thép minh phú – tự hào thương hiệu quốc gia